Blauwe omgevingsprogramma, Vallei en Veluwe

BVR maakte met Waterschap Vallei en Veluwe een waterbeheerprogramma ‘nieuwe stijl’: het BOP, ofwel Blauw Omgevingsprogramma. Het is één van de eerste waterbeheerprogramma’s in Nederland die helemaal past bij de nieuwe Omgevingswet. In het BOP staan de doelen en ambities voor de periode 2022-2027. BVR organiseerde werkateliers, maakte kaarten en gaf inhoudelijk en visueel vorm aan de gebiedsgerichte aanpak als kern van het BOP. Het verhaal is toegankelijk gemaakt via een mooi digitaal platform en een rapportage. Kijk meteen op: www.bovi2050.nl/BOP.

Aan de slag naar een duurzame en waterinclusieve samenleving
Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) was al een nieuwe koers naar een duurzame en water-inclusieve leefomgeving ingezet. Met het BOP maakt het waterschap de BOVI2050 concreet voor de periode 2022-2027. Op zoek naar de verbindingen tussen de eigen doelen en maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuur- en stikstofopgave en de verstedelijking. Dit gebeurt in de geest van de omgevingswet door het gebied centraal te stellen en door samen te werken met de partners aan geïntegreerde gebiedsopgaven. Het ontwerp BOP ligt vanaf 22 maart 2021 zes weken ter inzage, dit is gelijktijdig met de start van het Nationaal waterprogramma.

Klik hier voor de BOP rapportage