Uncategorized

Lezing Hilde Blank: World Garden Cities Conference

5 en 6 juni is de World Garden Cities Conference. Een eeuw na de eerste editie in 1924 wordt 100 jaar terug- en vooruitgekeken naar de principes van de Garden City Movement.

Centraal staat de vraag hoe in de aanloop naar een nieuw Europees Parlement voor de komende vijf jaar, EU-, nationaal en lokaal beleid een verandering kunnen katalyseren in de manier waarop groene steden betaalbare huisvesting voor iedereen bieden?

5 juni geeft Hilde Blank een lezing in Het Ketelhuis in Amsterdam met als thema: ‘Back to the future, why garden cities are more relevant than ever.’ Om hierbij aanwezig te zijn kan je je aanmelden via de website.

 

Slotevenement Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige Wereld

Donderdag 11 april 2024, 14:00-17:30

Locatie: The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20-24, Den Haag

Bekijk hier de uitnodiging

 

Als voorzitter van de EFL-Stichting is Hilde Blank de afgelopen periode druk bezig geweest met het begeleiden van de Open Oproep: Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld. Op 11 april is het zover en presenteren drie teams hun resultaten:

  • Het team van project Humanity on the move vliegt het thema klimaatrechtvaardigheid aan vanuit de vluchtelingenproblematiek op een mondiale schaal.
  • Het voorstel Nederland Veganland agendeert de scheefkant van het agrarisch ruimtegebruik.
  • Met project Rechtvaardig drinkwaterlandschap adresseert een team het alras schaarser raken van gezond drinkwater.

De teams presenteren uitgebreid hun werk en hebben ieder een eigen referent: Michelle provoost, Michiel Korthals en Fabi van Berkel.

Voor meer informatie over de open oproep en om je aan te melden voor het event ga naar de website https://efl-stichting.nl/aanmelden-11-april-2024/.

 

Publicatie Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte

Het afgelopen jaar heeft BVR, in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, samen met CE Delft en Bureau Buiten gewerkt aan de ‘Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte’. De Kennismontage geeft inzicht in de huidige kennis die beschikbaar is over de ruimtelijke kant van de transitie naar een circulaire economie. De Kennismontage is nu ook digitaal beschikbaar. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de Kennismontage hier.

 

Onderzoek stadsbouwmeester Zwolle

Voor de gemeente Zwolle onderzoekt BVR of het instellen van een stadsbouwmeester of stadsbouwteam kan bijdragen aan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit. Zwolle staat voor een schaalsprong en wil grip houden op de samenhang en zoekt naar een manier om een goede dialoog aan te gaan met de stad en deskundigen (motie gemeenteraad).