Onderzoek stadsbouwmeester Zwolle

Voor de gemeente Zwolle onderzoekt BVR of het instellen van een stadsbouwmeester of stadsbouwteam kan bijdragen aan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit. Zwolle staat voor een schaalsprong en wil grip houden op de samenhang en zoekt naar een manier om een goede dialoog aan te gaan met de stad en deskundigen (motie gemeenteraad).