lopende projecten

Rivieren in beeld

In opdracht van Rijkswaterstaat maakt BVR een beeldenreeks van mogelijke maatregelen voor het Nederlandse rivierengebied. BVR is bij deze opdracht onderaannemer in een consortium van HKV en Witteveen en Bos.

 

Woonlandschap Oosterhout-Oost

In opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoekt BVR de mogelijkheden van woningbouw aan de oostzijde van Oosterhout. In de gemeente is de komende jaren behoefte aan woningen, zowel aan compacte milieus als grondgebonden laagbouw.

 

Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten.

 

Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld.

 

Stedenbouwkundig plan Almere Duin

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.