lopende projecten

Gebiedsfoto Hilversum Laapersveld

In opdracht van de Gemeente Hilversum werkt BVR aan de Gebiedsfoto Hilversum Laapersveld.

Naast het Laapserveld, aan de overzijde van het spoor, ligt de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het Arenapark tot Sportpark. Die ontwikkeling omvat de aanleg van een onderdoorgang naar Laapersveld en de verplaatsing van station Hilversum Sportpark. Door de gebiedsontwikkeling wordt Laapersveld nog beter verbonden met haar omgeving. Wat betekent dat ruimtelijk, programmatisch en kwalitatief voor Laapersveld? En wat speelt er momenteel op het Laapersveld zelf? Dit zijn voorbeelden van vragen die beantwoord zullen worden in de gebiedsfoto.

De Gebiedsfoto brengt, kwalitatief en kwantitatief, de feitelijkheden, ontwikkelingen, beleid, kansen en opgaven van het gebied in beeld. Knelpunten en kansen die in het gebied liggen worden opgehaald bij stakeholders en bewoners. De gebiedsfoto vormt een heldere, feitelijke en neutrale basis voor een gebiedsvisie voor Laapersveld.

 

Toekomstbeeld Midden-Zeeland Route

De Midden-Zeelandroute (MZR) speelt een rol in de verbinding van Zeeland met omliggende regio’s en is essentieel voor toekomstige ontwikkelingen in de provincie. BVR en Goudappel zijn aangesteld om een toekomstvisie voor de MZR te ontwikkelen op basis van de scenariostudie Toekomstagenda MZR uit 2023

 

ASSET: ruimte voor circulaire bouw in de Eurodelta

BVR adviseert het internationale project ASSET (A Spatial Strategy for the Eurodelta, boosting a circular builT environment). Dit is een Interreg North-West Europe project over ruimte voor een circulair gebouwde leefomgeving en samenwerking op de schaal van de ‘Eurodelta’. Elf Leadpartners en circa 40 associate partners buigen zich over de circulaire toekomst van dit economische kerngebied van Europa.

 

Purmerend Waterlandkwartier

BVR is gestart als adviseur stedelijke transformatie voor de gemeente Purmerend.

De eerste case is het Waterlandkwartier, een wijk achter het station. Waterlandkwartier wordt ontwikkeld tot hoog-stedelijk gebied met een mix van wonen, werken, cultuur en voorzieningen.

Er ligt een Masterplan en een Beeldkwaliteitplan als basis. Maar hoe krijg je de ontwikkeling echt op gang, hoe doe je voldoende recht aan de kwaliteiten die deze bestaande stad heeft en wat is een logische ruimtelijke ontwikkelstrategie?

Dat zijn vragen waar BVR aan werkt in nauwe samenwerking met haar opdrachtgever en expert borging van ruimtelijke kwaliteit, architect Dana Ponec.

 

Handelingsperspectief Heerlen GMS

BVR werkt in opdracht van de gemeente Heerlen aan een Handelingsperspectief voor de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen (GMS) en Hoppersgraaf.
Het handelingsperspectief richt zich op haalbare acties voor de korte termijn van vijf jaar. Daarom ligt de focus op een aantal specifieke locaties binnen de wijken waar, samen met partners binnen die termijn, verschil gemaakt kan worden.

 

Toekomstrichtingen Gouda Leo Vromanpark

BVR is door gemeente Gouda gevraagd om toekomstrichtingen te verkennen voor het Leo Vromanpark in Gouda. Dit kleine park is ooit ontworpen door firma Zocher. BVR verkent mogelijkheden waarin het park wordt vergroend en verbeterd en tegelijk functioneert als een groene mobility-hub.