lopende projecten

Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft het stationsgebied aangewezen als woningbouwlocatie om de woningbouwopgave van de gemeente te realiseren. Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van de nota van Uitgangspunten.

 

Voucher RUIT

BVR is samen met de gemeente Rotterdam geselecteerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de voucherregeling Duurzame Economie en Ruimte.

 

Stedenbouwkundige verkenning Slingeland Doetinchem

Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR is gevraagd om de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie te verkennen. BVR verkent welke kansen hier liggen voor woningbouw en vertaalt dit in stedenbouwkundige modellen waarin bijzondere kwaliteiten gevierd worden.

 

Ontwikkelbeeld Numansdorp

BVR ondersteunt de gemeente Hoeksche Waard bij het proces rondom de integrale aanpak Numansdorp. De verschillende (individuele) projecten en initiatieven op het gebied van woningbouw, recreatie, landschap en natuur, maatschappelijke voorzieningen en infrastructuur, vragen om een integrale afweging.

 

Visie op de stelling van Den Helder

BVR maakt in opdracht van de gemeente Den Helder en samen met Paul Meurs van SteenhuisMeurs een nieuw lange termijn perspectief (visie) op de belangrijke Stelling van Den Helder.

 

Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld.

 

Ontwerpstudie Stad + Ruimte locatie Marconiplein Rotterdam

BVR en VenhoevenCS zijn geselecteerd voor de Ontwerpstudie Stad + Ruimte locatie Marconiplein Rotterdam. Ons team wordt versterkt met Sweco en Maak de Stad.
Onze studie is gericht op ontwerpend onderzoek naar het maximaal benutten van de ondergrondse stad en de bovengrondse stad, 3D tot de limiet.