45.000.000

Vijfenveertig miljoen vierkante meter nieuw recreatief groen en natuurlandschap erbij in een groot deel van de provincie Utrecht tot 2040. Vitamine G voor iedereen. Dat is wat 16 gemeenten (U16) in de Provincie Utrecht voorstellen.
Vorige week sloot ik aan bij een atelier van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de Utrechtse U16 gemeenten. Het ging over groen en landschap. Hoe ontwikkelen we dat in samenhang met de enorme nieuwbouwopgave? Met ongeveer 20 experts namen we mogelijke verstedelijkingsopties rondom Utrecht onder de loep. Mijn bijdrage namens BVR: vijfenveertig miljoen vierkante meter groen en landschap, mee te ontwikkelen met de stedelijke schaalsprong. De inkt van het BVR-rapport is nog niet droog, of het advies wordt al in-geschetst. Dat is mooi.
En keihard nodig, want de huidige inwoners ervaren dat er te weinig groen is en dat het buitengebied vaak onbereikbaar is. De biodiversiteit loopt terug, we hebben groen nodig in de steden voor koelte en goed waterbeheer. Enfin u snapt het. Daarbij komt dat in de Utrechtse regio ruim 100.000 extra woningen zullen worden gebouwd. De bijpassende ontwikkeling van groen en landschap dient gelijke tred te houden.
Ik en mijn collega’s werkten namens BVR het afgelopen anderhalf jaar met de gemeenten, provincie, waterschappen en stakeholders aan de propositie van Groen en Landschap voor het REP. Het leverde producten op die meteen worden gebruikt: een Ontwikkelbeeld, een illustratieve casestudy en de propositie van het Programma Groen en Landschap, met die vijfenveertig miljoen vierkante meter. Dat is vergelijkbaar met voor iedere U16 inwoner een oppervlakte zo groot als een fijne tuin erbij, aanvullend op het bestaande groen en landschap.
In deelgebieden wordt het ontwerp straks uitgewerkt, van groen ingerichte fietspaden, nieuwe parken en bossen, zwemwateren, kleine landschapselementen, tot natuurgebieden en ecologisch beheerde slootkanten.
Wat me opvalt is het brede draagvlak voor de noodzaak van een schaalsprong groen en landschap onder ambtenaren en bestuurders, zowel wethouders als raden. Daarom ligt er nu ook een substantieel ‘bod’ en komt er een Provincie-breed programma Groen Groeit Mee.
Nu komt het aan op financiering en realisatie. Niet gemakkelijk, maar voor goede plannen is altijd geld zegt men dan. En de baten zijn echt veel groter dan de kosten. Meer bomen en planten, bijen, vlinders en zangvogels, vleermuizen, otters, hazen, herten, arenden en wolven. Trotse boeren, maatschappelijk bewuste concurrerende bedrijven, gezonde en gelukkige inwoners. Onbetaalbaar.

Bart Bomas, landschapsarchitect BVR