Schaalsprong groen en landschap

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong. In opdracht van de U16 gemeenten werkt BVR aan een wervend kaartbeeld. Het zal worden benut bij het opstellen van het Ruimtelijk Economisch Programma U16. In 2019 maakte BVR het Ontwikkelbeeld groen en landschap met een illustratieve case study. Nu kan het beeld scherper worden. Een nadere uitwerking voor de integratie met de andere pijlers dit najaar.

 

Meer info: Bart Bomas