Bernadette Janssen

“Ontwerpen is verkennen, verleiden, activeren en samen mooie dingen maken.”

Bernadette Janssen is stedenbouwkundige en eigenaar van BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij staat bekend als een ervaren adviseur die snel tot de kern komt en keuzemogelijkheden boven tafel krijgt. Als stedenbouwkundig ontwerper weet zij verschillende belangen te verbinden in haalbare en maakbare concepten en plannen. Zij zit vol energie en denkt graag met u mee, daagt u uit en inspireert u. Dit vaak in de rol van de atelier meester.

Bernadette werkt als inhoudelijk adviseur aan de Omgevingsagenda van verschillende landsdelen voor het ministerie van BZK in nauwe samenwerking met diverse stakeholders en de provincies. Door middel van ontwerpend onderzoek brengt zij versnelling in dit soort complexe processen. Zij is als ontwerper  sterk op het schaalniveau van regio, gemeente, gebied en locatie. Als stedenbouwkundige adviseert zij langdurig de gemeente Alkmaar over de gebiedsontwikkeling van het Alkmaars Kanaal, de gemeente Almere over de gebiedsontwikkeling van de Floriade en het Havenbedrijf Rotterdam over de ruimtelijke ontwikkeling van het havencomplex als integrale opgave. Als onderzoeker werkt zij aan de Stad X Ruimte, Stad van de toekomst en Regio van de toekomst in opdracht van onder andere het ministerie, de vakverenigingen en TU Delft.