PlaBeKa

Kwalitatieve vraagverdieping PlaBeKa 3.0 voor de MRA regio.

De Metropool Regio Amsterdam maakt afspraken over de planvoorraad voor bedrijven en kantoren (PlaBeKa).
De afspraken tot nu toe waren kwantitatief en aanbod gedreven. Ze zijn onvoldoende een kompas voor de toekomst. In de nieuwe PlaBeKa moest de vraag centraal staan. Het consortium van BVR, Ecorys en de Vrije Universiteit Amsterdam heeft deze vraag kwantitatief en kwalitatief benaderd.

BVR maakte hiervoor kansenkaarten. Deze kaarten geven in één oogopslag een overzichtelijk en inspirerend perspectief. Tijdens het planproces van de PlaBeKa geeft dit voeding aan een dialoog in de MRA-regio over werkmilieus, kansen voor economische ontwikkeling en over profilering van gebieden. Dit gaat verder dan de gebruikelijke meer getalsmatige afspraken.

BVR onderzocht de vestigingsfactoren van de deelregio’s binnen de MRA en de kwalitatieve behoefte aan werkmilieus. Voor elk van de deelregio’s is een unieke kansenkaart en een overzicht van zijn onderscheidende ruimtelijk-economische kwaliteiten en werkmilieus gemaakt. Het onderzoek van BVR heeft geleid tot een nieuwe indeling in formele en informele werkmilieus, zoals bedrijven ecosystemen, stedelijke interactiemilieus en hotspots. De kansenkaarten zijn als een spiegel gebruikt tijdens ateliers in de regio’s en zijn geconfronteerd met de vraagraming, het kwantitatieve onderzoek van Ecorys.

Het resultaat: draagvlak, een stevige kwantitatieve onderbouwing en een kansrijk perspectief.

Zie ook de projecten Circulaire West-as en Discussiekaart kansrijke werklocaties Gooi en Vechtstreek.