Streefbeeld Regionale Adaptatie Strategie

In opdracht van het Netwerk Water & Klimaat werkt BVR aan het visualiseren van het streefbeeld voor de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). De RAS is een regionale visie die door het Netwerk Water & Klimaat wordt opgesteld met als doelstelling te komen tot een klimaatbestendige en water robuuste regio Utrecht in 2050. BVR is gevraagd om de RAS te verrijken met een prikkelend beeld waarin de strategieën en doelstellingen uit de RAS in samenhang met elkaar en met de regio worden gepresenteerd. Een uitnodigend beeld dat inspireert en aanzet tot actie.