Central Innovation District Den Haag

Het begon met een CID spel en eindigde met een serieus project. Om de potentie van een Central Innovation District voor de gemeente Den Haag onder de aandacht te krijgen van veel partijen ontwerp BVR in opdracht van de gemeente het CID spel. Dit spel heeft de basis gelegd voor het verder na denken over het CID. Het spel is gespeeld door verschillende stakeholders, gebiedspartijen en heeft een centrale rol gekregen in de IABR tentoonstelling in Rotterdam (2016). Samen met Pieter Tordoir heeft BVR een positionpaper geschreven als uitnodiging naar diverse publieke, private en maatschappelijke partijen om de potentie van een CID verder te verkennen. In het boekje The Next Step heeft BVR, samen met SITE-UD en Tordoir voorstellen gedaan hoe de opgaven en kansen voor de positionering en ontwikkeling van het CID verder te brengen.

In samenwerking met Pieter Tordoir en SITE-UD.

 

Central Innovation District Businesscase

Samen met Ecorys heeft BVR gewerkt aan de businesscase voor het Central innovation District. Onder leiding van BVR hebben verschillende ontwerpers modellen stedenbouwkundige geschetst die in een iteractief proces met de rekenaars van Ecorys aan de basis liggen van de businesscase voor het CID. De realisatie van het CID komt hierdoor steeds dichterbij. Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie is deze rapportage niet gepubliceerd.

In samenwerking met Ecorys, Goudappel Coffeng, ZUS, Plein 06, Venhoeven CS, IB Den Haag, Rebel.

Zie ook CID Next Step.