Hilde Blank neemt afscheid als stadsbouwmeester Leiden

Na vier jaar neemt Hilde Blank afscheid als stadsbouwmeester Leiden. De periode van haar stadbouwmeesterschap was gekoppeld aan het proces dat in gang gezet moest worden om tot een Omgevingsvisie voor de stad te komen: Leiden 2040. Het betrekken van de stad, het stimuleren van de samenhang tussen gebiedsontwikkelingen, de verbinding met de regio en het overbrengen van kennis naar bijvoorbeeld de gemeenteraad en verschillende beleidssectoren waren belangrijke werkzaamheden. Ter ere van haar afscheid heeft Hilde een magazine laten maken waarin zij pleit voor het blijven benaderen van de stadsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. Leidse Routes, samen in samenhang stad maken is een document dat een ieder moet inspireren die aan de ontwikkeling van Leiden werkt. Hier kunt u de Leidse Routes bekijken.

© Simone Both

 

Den Helder heeft de Stelling

BVR maakte met Paul Meurs van SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de Stelling van Den Helder. We leggen in de visie kernwaarden vast en bieden een heldere focus als houvast voor de toekomstige ontwikkeling. De Toekomstvisie wordt binnenkort voorgelegd aan de Gemeenteraad en zal onderdeel worden van de Omgevingsvisie.

Meer info: Bart Bomas

 

 

Een groene buurt is goud waard

Hoe kun je bijdragen aan de natuur in de directe woonomgeving? Lees het in de aantrekkelijke brochure die BVR voor Medemblik maakte, samen met Bureau Stadsnatuur en Sofia Opfer. De brochure inspireert om natuur-inclusief te gaan handelen en nadenken. Hij is als eerste uitgereikt aan de toekomstige bewoners van het voormalige DEK-terrein in de gemeente Medemblik. Om de inwoners te verleiden natuur-inclusief te gaan bouwen, worden een keuzekaart met plantensoorten, toepassingen voor de fauna en inspirerende praktijkvoorbeelden voor de architectuur en de tuin aangeboden.

Bekijk hier de brochure ‘Een groene buurt is goud waard’

Meer lezen over het project? Bekijk het in ons archief!

Meer informatie: Bart Bomas

 

Hilde Blank is gastspreker Pakhuis de Zwijger

Op 29 september organiseert Pakhuis de Zwijger een gesprek over de grote ruimtelijke woningbouwopgave met de oude en nieuwe rijksbouwmeester. Vanuit haar brede werkervaring is Hilde Blank gevraagd dit debat inhoudelijk te voeden. Is de oplossing meer bouwen of moeten we fundamenteel anders met onze ruimte omgaan? Zie voor meer informatie het programma.

 

Resultaat Atelier Oostflank in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft het resultaat van Atelier Oostflank uitgebreid aandacht gegeven. Een mooi moment omdat woensdag 15 september Hilde Blank (BVR), Ateliermeester Atelier Oostflank, haar ervaringen over de samenwerking binnen dit traject gaat delen tijdens de Dag van de Ruimtelijke kwaliteit Noord Holland. Een event dat georganiseerd wordt door Steven Slabbers, PARK Noord Holland.

Bekijk hier de documentatie van het project.

 

Hilde Blank spreekt tijdens lunchlezing Vitale Steden en Dorpen

Op 3 september spreekt Hilde Blank op een lunchlezing van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de eerste open oproep: Vitale Steden en Dorpen. De opgave van binnenstedelijke verdichting en de toekomst van stads- en dorpscentra komen aan bod. De lezing is online te volgen, u kunt zich hier aanmelden voor de lunchlezing die plaatsvindt van 12.00 – 13.30 uur.

Tijdens de lezing wordt de behoefte aan nieuwe woningen in Nederland en de benodigde kwaliteitsslag en verduurzaming in bestaande wijken besproken. Hoe ga je om met bestaande wijken en structuren en hoe een visie te ontwikkelen voor stad en land? Wat is de betekenis van de landelijke tussengebieden onder de rook van de grote steden, die al lang bij het ‘daily urban system’ horen? Hoe kunnen de voormalige tegenstellingen tussen stad en land, die steeds meer vervagen, ook leiden tot nieuwe kansen voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling?

 

 

 

Actie in de Keilezaal

Met het team van ingenieurs uit Delft werken we aan het ontwerpend onderzoek Stad x Ruimte voor de locatie Marconiplein.

De analyse fase is afgerond, de opgaven waar we aan werken is inmiddels helder.

Opschalen van plein naar centrum West-city, het ecosysteem weer gezond maken en infra ruimte vrijspelen zodat een 15-minutenstad ook voor deze knoop mogelijk kan gaan worden, daar werken we aan.

Gelukkig is op de locatie een prachtige grote zaal beschikbaar zodat we corona proof toch fysiek bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen schetsen.

Het team bestaat uit: BVR, VenhoevenCS, SWECO en Maak de stad.

 

Hilde Blank in een podcast met Theo Baart over de Metropool Amsterdam

In een serie podcasts bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien. In deze podcast gaat hij in gesprek met Hilde Blank over het inzetten van ontwerpkracht in complexe ruimte opgaven. Op een toegankelijke manier worden eigentijdse opgaven besproken en wordt de impact van de stedenbouwkundige op de inrichting van Nederland verwoord. Hilde legt het uit aan de hand van de Oostflank Haarlemmermeer waar zij Ateliermeester was van het Atelier Oostflank. Beluister de podcast hier: