Stedenbouwkundige verkenning Slingeland Doetinchem

Het Slingeland Ziekenhuis werkt aan de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem. BVR is gevraagd om de ontwikkelmogelijkheden voor de huidige locatie te verkennen. Het ziekenhuis ligt op een prachtige locatie aan de rand van Doetinchem. De Kruisberg is een aantrekkelijk recreatief landschap met bijzondere historische structuren, natuurwaarden, plekken en gebouwen. BVR verkent welke kansen hier liggen voor woningbouw en vertaalt dit in stedenbouwkundige modellen waarin bijzondere kwaliteiten gevierd worden. Partners in deze verkenning zijn het Slingeland Ziekenhuis (opdrachtgever), PTG advies en de gemeente Doetinchem.

 

Inspiratiebeeld mogelijk toekomstbeeld van het terrein: