Ruimtelijke dilemmakaarten Hoeksche Waard

Voor de gemeente Hoeksche Waard begeleidt BVR verschillende ambtelijke workshops over de grote transitieopgaven en de meest urgente maatschappelijke opgaven die op het eiland afkomen. Door dit te visualiseren op de plankaart wordt inzichtelijk voor welke ruimtelijke dilemma’s de gemeente staat.

Bij de transities gaat het om de transitie van het landelijk gebied, de energietransitie, het woningtekort en de afnemende kwaliteit van de natuur. Het doel is om in een reeks werksessies inzicht te krijgen in ruimtelijke dilemma’s die spelen in de Hoeksche Waard voor de periode 2035/2040. In de workshops spiegelen we de ambities met de nationale opgaven. Waar botsen ambities en opgaven? Deze dilemma’s worden door BVR vertaalt in tekst en beeld.