Ruimtelijke dilemma’s Hoeksche Waard

BVR heeft in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard een reeks workshops begeleidt om de gemeente te helpen om inzicht te krijgen in de ruimtelijke dilemma’s die op de lange termijn in de Hoeksche Waard spelen.

De opgaven in ons land zijn groot en de ruimte is schaars. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact en daarmee ook impact op de leefbaarheid. Er is landelijk te weinig ruimte om aan alle opgaves te voldoen. Het Rijk heeft daarom de provincie gevraagd te komen met een ruimtelijk voorstel. De gemeente zit aan tafel bij deze gesprekken over deze ruimtelijke puzzel en heeft BVR gevraagd hen te helpen om ook op de schaal van de Hoeksche Waard de ruimtelijke opgaven goed in beeld te krijgen.

In drie ambtelijke workshops is een integrale verkenning gedaan naar de opgaven in de Hoeksche Waard en ruimtelijke dilemma’s die daaraan gerelateerd zijn. De uitkomst van de workshops is een document dat de ruimtelijke dilemma’s in de Hoeksche Waard voor de lange termijn (2040) agendeert. Het document is de aanleiding en eerste stap om in een bredere setting het gesprek te starten over de ruimtelijk impact van de ambities en de grote transities op het eiland.