Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks.

Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed.

BVR ontwikkelde met Rijkswaterstaat een begrijpelijke beeldtaal om op verschillende schaalniveaus de maatregelen te illustreren: de riviertakken, het landschap, het winterbed en het zomerbed. De meer dan 25 beelden zijn een combinatie van handtekenwerk en digitale bewerking.

Het onderzoek is een bouwsteen voor Integraal Rivier Management (IRM) wat een Programma onder de Omgevingswet wordt, als onderdeel van het Deltaprogramma.

Zie hieronder de eindrapportage van HKV en Witteveen en Bos en de losse beeldenreeks.

Eerder werkte BVR aan het Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rivier, het Verhaal van het Sediment en het Verhaal van de Rijntakken.

Klik hier voor: Oplegger en rapport systeemmaatregelen