Pilot langdurige opvang

De opvang voor mensen uit Oekraïne wordt voortvarend ontwikkeld op de Sporthoeklaan in Lansingerland. In een mooie samenwerking tussen vele disciplines en met bijzondere aandacht voor een sociale, kindvriendelijke en groene woonomgeving werkt BVR aan het stedenbouwkundige plan en het concept voor het landschap. De pilot gaat uit van menging van Oekraïners en woningzoekenden in Lansingerland. Dit biedt perspectief voor de korte en langere termijn. Door de inzet van flexwoningen blijft de Sporthoeklaan de komende 10 jaar een woonplek met sociale huurwoningen en blijven ook daarna nog inzetbaar.

Zie voor meer informatie: https://www.lansingerland.nl/actueel/langdurige-opvang-voor-mensen-uit-oekraine-stand-van-zaken