Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest (provincie Zeeland en provincie Zuid-Holland).
Voor dit ontwerpend onderzoek zijn voor heel Nederland zo’n twintig ontwerpbureaus betrokken. BVR werkt samen met BoschSlabbers en Bureau Nieuwe Gracht die de twee andere perspectieven (water en bodem en leefbare steden en regio’s) onderzoeken voor landsdeel Zuidwest. Per landsdeel worden kansen en dilemma’s en de samenhang tussen de verschillende perspectieven in beeld gebracht en worden deze gespiegeld aan de nationale ambities. Het resultaat van de landsdelige ontwerpateliers is bepalend voor de agenda en de gespreksonderwerpen in de ontwerpateliers op het nationale schaalniveau.