Ontwerpend onderzoek circulair en ruimte GMR

Groene Metropoolregio: circulaire topregio

“Het is bijzonder om zó precies te kijken naar ruimte voor circulair op de schaal van een hele regio.”

In opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt Ecorys in samenwerking met BVR aan een onderzoek over de (ruimtelijke) kansen van de circulaire economie op bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie.

De GMR heeft de ambitie om in 2050 een circulaire topregio te zijn. Om te weten wat dit betekent brengen we kansrijke materiaalketens in beeld, verkennen we de potentieel beschikbare ruimte op bedrijventerreinen en de regionaal benodigde ruimtelijke schakels voor een circulaire economie.

BVR begeleidt werksessies, doet ontwerpend onderzoek en maakt kaarten. Zo brengen we kansen en de mogelijke strategische keuzes in beeld voor de GMR.

Met dit project krijgen we een nauwkeuriger beeld van de ruimtebehoefte voor circulaire economie in hoge milieuklassen. Voor de korte termijn is hiervoor extra (schuif)ruimte nodig. Voor de lange termijn gaat het vooral om het verplaatsen van bedrijven naar de optimale plek.

Wij leren dat het slim is om in de ene materiaalketen te gaan voor het compleet sluiten van kringlopen met ook verwerkende industrie, terwijl in een andere materiaalketen juist ruimte nodig is voor innovatie en startups. En in veel ketens is ruimte nodig voor inzamelen, sorteren en transporteren naar elders.

Het eindrapport is gereed in februari 2024.

Meer info: Bart Bomas