Mooi NL / stedelijke knooppunten: maak ruimte voor bomen en schimmels

Hoe maken we verdichtingslocaties met kwaliteit: levendige delen van de stad met een grote mix aan functies en hoge kwaliteit van de openbare ruimte, geordend naar het OV systeem zodat een 15 minutenstad binnen bereik komt. Eén van de geheimen: een goede bomenstrategie en een onzichtbaar ondergronds maar o zo belangrijk schimmelnetwerk.

BVR werkt samen met VenhoevenCS en Sweco vanuit dit vraagstuk aan het onderzoek voor de Rijksoverheid naar stedelijke knooppunten. Dat is één van de negen onderzoeksthema’s binnen Mooi Nederland.

In dit onderzoek levert BVR de kennis en kunde op het gebied van natuurinclusieve en klimaatbestendige stedelijke knooppunten. We rekenen en tekenen: hoeveel groen, bomen en water zijn nodig voor de stad van de toekomst – en wat is haalbaar en passend per locatie?

Dit onderzoek leidt eind 2023 tot een praktische handreiking voor gemeenten over het ontwikkelen van stedelijke knooppunten bij OV locaties.

Voor meer info: Bernadette Janssen