Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld. Dit team zal de komende jaren initiatiefnemers stimuleren en plannen toetsen op de beoogde samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit. Het kwaliteitsteam bestaat naast Marnix de Vos (stedenbouwkundige) uit Harry Abels (voorzitter, Abels & Partners Architecten), Laura Weeber (Architect, Urbannerdam), Semoira Stomp (burgerlid), Mascha van Damme (monumenten en cultureel erfgoed, Het Oversticht) en Tessa Stahlie (architect, Het Oversticht). Zij worden bijgestaan door Henk Snel van de gemeente Zwolle.
Meer over de spoorzone is te vinden op de website van Zwolle.