Handreiking natuurinclusief Medemblik

Groen en ecologie hebben een grote waarde voor een gezonde leefomgeving. Natuurinclusief bouwen is een onderwerp wat wij in veel projecten tegenkomen. Veel gemeenten ontwikkelen hier beleid voor en nemen dit onderwerp op in hun omgevingsvisie. Maar hoe verleid je bewoners om ook de eigen woning en tuin natuurinclusief te maken?

Voor de gemeente Medemblik maakte BVR een uitnodigende en hoogwaardige brochure over natuur rond eigen huis en tuin. De brochure van 12 pagina’s bevat mooie foto’s, grafische symbolen en tekeningen. De vormgeving met een uitklapbare cover geeft alle ruimte voor een kleur- en zoekplaat. Specifieke ecologische kennis leverde Wouter Moerland van Bureau Stadsnatuur. De uitnodigende tekst is geredigeerd door Sofia Opfer.

De gemeente Medemblik zal de brochure aanbieden aan toekomstige bewoners van een duurzame woningbouwlocatie in het centrum: DEK. Dit wordt een bijzondere groene buurt aan het water met volop ruimte voor de natuur. In DEK komen enkele corporatiewoningen, CPO woningen, een appartementencomplex en vrije kavels.

Met name de nieuwe kaveleigenaren wil de gemeente met de brochure bereiken en stimuleren om ook op eigen terrein meteen al natuurinclusieve maatregelen te treffen. Deze werkwijze is een pilotproject. Bij succes zal de aanpak door de gemeente Medemblik worden toegepast bij andere woningbouwprojecten. In de centerfold van de brochure staat de wijk DEK centraal, de rest van de brochure is bruikbaar voor heel Medemblik. Bij een nieuwe planontwikkeling hoeven we dus alleen de middenpagina’s te vervangen.

Bekijk hier de brochure ‘Een groene buurt is goud waard’

Meer informatie: Bart Bomas