IBA Parkstad

IBA is de afkorting voor Internationale Bau Ausstellung, ofwel een internationale bouwtentoonstelling. Een IBA is een acht jaar durende manifestatie op de grens van techniek, kunst en wetenschap. Het bestaat onder andere uit vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen, symposia en innovatieve plannen. In de loop van acht jaar worden zichtbare resultaten geboekt. In Duitsland is het fenomeen IBA ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor gebieden die in verandering zijn. Het resultaat van een IBA is vooral dat het partijen in (en buiten) de regio in beweging brengt, nieuwe verbindingen entameert, daarmee creativiteit opwekt en de regio sterker profileert.

Sinds 2011 verzorgt BVR voor de regio Parkstad de inhoudelijke advisering, begeleiding en visualisatie van de voorbereiding van de IBA voor deze regio.

Parkstad is een samenwerking tussen acht gemeenten in Zuid-Limburg die samenwerken aan opgaven als krimp, het energievraagstuk, de economische ontwikkeling en internationalisering. Hiervoor is een regionale visie gemaakt waaruit veel projecten zijn voortgekomen, zoals de Buitenring. Sinds 2010 wordt hard gewerkt aan de realisatie van al deze projecten. Parkstad is dus al aan het veranderen. Maar het moet sneller, beter en zichtbaarder. Waarom? Een visie en een reeks projecten zijn niet genoeg om Parkstad echt vooruit te helpen. Daarvoor is ook een andere manier van denken en werken nodig. Wat Parkstad nodig heeft zijn mensen met vernieuwende ideeën en energie.

De IBA-Parkstad moet concrete projecten koppelen aan een leidend verhaal over Parkstad. Het zijn stuk voor stuk manieren van kijken naar Parkstad.

Panorama Parkstad 2040 door de bril van super kwaliteit van wonen en samenleven. Wat gebeurt er wanneer de regioprojecten verrijkt en versneld uitgevoerd gaan worden als proeftuin van het nieuwe wonen en samenleven?

Panorama Parkstad 2040 door de bril van de economie van leisure. Wat gebeurt er als de projecten verrijkt en versneld uitgevoerd gaan worden door eigentijdse leisure die past bij Parkstad met een eigenzinnig, gastvrij profiel?

Panorama Parkstad 2040 door de bril van de economie van energie. Wat gebeurt er als de projecten verrijkt en versneld uitgevoerd gaan worden vanuit het vraagstuk van energie? De centrale thema’s voor IBA-Parkstad zijn: Flexibele stad, Energie stad en Re-use stad. Met elkaar maken deze thema’s een rijkgeschakeerd Panorama Parkstad 2030. Dit lonkende vergezicht is een nieuw soort stad, die helemaal past bij deze streek. Een open stad. Om dat doel te bereiken zijn nieuwe en duurzame verbanden nodig, nieuwe allianties. IBA-Parkstad betekent anders samenwerken en nog meer denken als Euregio. Wie moeten dat gaan doen? Wie wil energie steken in die toekomst? IBA-Parkstad gaat op zoek naar mensen, plekken en initiatieven die het verschil maken.

De organisatie van IBA-Parkstad bestaat uit overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De doelgroepen zijn divers: overheidsinstanties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen, kennisinstituten en individuele belangstellenden.

Centraal staat ‘open innovatie’. Hierbij bundelen de deelnemers aan het IBA hun kennis en kunde. Dat vraagt van iedereen een ondernemende houding. Centraal staat samen bouwen aan de toekomst van Parkstad. Om dit proces in Parkstad Limburg op gang te brengen staan we open voor iedereen die energie wil steken in deze toekomst. Vanaf de zomer van 2014 wordt het publieke startsein gegeven voor de periode tot 2020.