Hoeksche Waardenmakerij

BVR werkte in opdracht van het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard een jaar lang aan dit pilotproject waarin lokale initiatiefnemers centraal staan.

Hoeksche Waardenmakerij gaat over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Het gebied krijgt volgens de prognoses te maken met vergrijzing en in sommige kernen mogelijk bevolkingsdaling. Voor de leefbaarheid van de (zuidrand van de) Hoeksche Waard is het daarom belangrijk dat nieuwe plannen zorgen voor economische kansen.

In het project gaan overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen op zoek naar een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Daarin staan lokale initiatiefnemers en hun netwerken centraal. En het gaat verder over regels loslaten en denken buiten de bestaande en gebaande paden, zoeken naar slimme combinaties van samenwerking en financiering. Meerwaarde creëren in de zuidrand van de Hoeksche Waard. Dat is de inzet van Hoeksche Waardenmakerij!

Bijzonder aan het pilotproject Hoeksche Waardenmakerij is dat hier een visie is gemaakt op basis van lokale initiatieven. Dus niet vanaf de tekentafel (‘top-down’) en ook niet door met burgers om tafel te gaan zitten en ze te laten ‘meedenken’ (‘bottum-up’). ‘Follow the money!’ was hier het motto: volg de projecten die de lokale economie versterken. Maar het betekent ook: richt je op ondernemende mensen met ideeën, want dat zijn de bronnen voor verandering van de Hoeksche Waard.

Rol BVR
BVR was in dit project de ‘gebiedsmakelaar’ en onderdeel van het gebiedsteam. Het werk kwam neer op veel energie steken in communiceren en bouwen met initiatiefnemers. Richting de opdrachtgever hadden wij een heldere adviesrol over anders werken bij gebiedsontwikkeling. Wij lanceerden een interactieve website www. hoekschewaardenmakerij.nl waarop mensen uitgenodigd werden om initiatieven aan te dragen. Zo spoorden we ruim 40 initiatiefnemers op. Met hen hebben wij in een reeks interactieve werk-en netwerkbijeenkomsten de initiatieven verder aangescherpt en gebouwd aan coalities. Wij gingen op zoek naar nieuwe financieringsmodellen en hinderlijke regelgeving, met als doel een ‘regelvrije zone’ en ‘regelvrije projecten’ in de Hoeksche Waard. Toekomstige doelgroepen zijn in kaart gebracht en drie doelgroepen hebben wij beeldend vormgegeven als persona’s. Aan kaartbeelden hadden de initiatiefnemers geen behoefte, maar onze verbeelding van de waardenketens met collages hielp bij het bouwen aan de gebiedsverhalen.

Oogst
De oproep naar initiatieven via de speciaal opgezette website www.hoekschewaardenmakerij. nl is een succes gebleken. Eén thema springt er bij de ruim 40 aangemelde initiatieven uit: de stedeling als klant naar de Hoeksche Waard halen. Op basis van de aangemelde initiatieven zijn met de initiatiefnemers waardenketens gemaakt. Een waardenketen bestaat kortweg uit een groep initiatiefnemers/ondernemers die in stappen gezamenlijk waarde toevoegen aan het gebied. Voor de zuidrand zijn vijf waardenketens gevormd. Vijf mooie verhalen over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Daarin bieden vooral recreatie en zorg de economische kansen. Om die kansen te verzilveren is de energie van ondernemende mensen onmisbaar. Maar de overheid kan hieraan als een faciliterende overheid ook bijdragen met organisatiekracht. Alle lessen zijn vastgelegd in het ‘Werkboek Hoeksche Waardenmakerij; economische kracht vanuit de zuidrand’.

Het project Hoeksche Waardenmakerij is een pilotproject van de drie zuidrandgemeenten en het maatschappelijk middenveld, gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie Wonen Wijken en Integratie via Platform31.

Voorbeeld van één van de vijf waardenketens:

‘De Tocht naar Tiengemeten’
Een avontuur ligt binnen handbereik van de inwoners van de Randstad. Ruige wildernis, cultuurhistorie en charmante voorzieningen verleiden de bezoeker van Tiengemeten om in de Hoeksche Waard te blijven.