Hoeksche Waard energieneutraal 2040

Hoe krijg je mensen in beweging om hun leefomgeving energieneutraal te maken? De discussies draaien vaak om techniek en innovatie. Dat is noodzakelijk, maar minstens zo belangrijk is of nieuwe technieken worden omarmd door de samenleving. En of de voorstellen haalbaar zijn.

Vanuit deze houding is gewerkt aan de ruimtelijk-energetische analyse voor de Hoeksche Waard. In drie interactieve werkateliers werden vertegenwoordigers uit de samenleving en jongeren betrokken. De groep groeide van circa 70 naar ruim 90 deelnemers. Dankzij de aanpak van BVR groeide ook het enthousiasme, een gevoel voor urgentie en het commitment mee.

De uitkomst, het ‘Referentiescenario 2040’, is nadrukkelijk niet een blauwdrukplan, maar het geeft een richting aan. Uiteraard zijn er de vaste onderdelen: 35% besparen, isoleren en renoveren, gasloos worden, elektrisch rijden en duurzaam opwekken met wind, zon en geothermie. Spannend is nog de haalbaarheid van geothermie en biomassa en de verhouding wind en zon. Het E-team van BVR heeft ontwerpend laten zien dat de opgave inpasbaar is met ruimtelijke kwaliteit. Het scenario is energetisch en economisch op hoofdlijnen doorgerekend. Een energie-neutrale Hoeksche Waard; het kan. De eerste stap voor de kersverse gemeente Hoeksche Waard is nu een warmte-transitieplan maken.

E-Team 2018: BVR adviseurs, Rienstra beleidsanalyse en beleidsadvies, Richard Ruijtenbeek, Dura Vermeer.

In samenwerking met: Over Morgen

Meer info: Bart Bomas, Jaap Duenk

Naast Hoeksche Waard energieneutraal 2040 werkt BVR ook aan Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040 en Drechtsteden Energieneutraal 2050.