Gorinchem Maatregelen mobiliteitsvisie 2040

Als vervolg op de Mobiliteitsvisie 2040 werkt BVR aan de uitwerking in maatregelen. Maatregelen zijn verkeerstechnische ingrepen en/of ruimtelijke ingrepen die een positieve bijdrage leveren in het verwezenlijken van de visie. De maatregelen worden benoemd, met elkaar in verband gebracht, verkeerskundig getest en beoordeeld op hun toegevoegde waarden voor Gorinchem 2040. Een globale doorrekening en prioritering in tijd maakt onderdeel van de maatregelenstudie.