Gebiedsvisie Apeldoorn Zuid

BVR werkt aan de ontwikkeling van Apeldoorn Zuid

BVR helpt de gemeente om haar opgaven rond wonen, werken, energie, natuur en water te realiseren aan de zuidzijde van de stad. Dit gebied werd tijdens ons werk aan de Omgevingsvisie al geagendeerd en de gemeente pakt door. In het gebied ten zuiden van Apeldoorn wordt niet alleen gekeken naar invulling van de lokale opgaven maar wordt ook verkend hoe Apeldoorn kan bijdragen aan de gemeente overstijgende opgaven en maatschappelijke doelstellingen. Apeldoorn is onderdeel van de stedendriehoek en bouwt aan haar toekomst.