Gebiedsconcept Christinalaan Zwarte Waal

Voor het voorzieningencentrum van de kern Zwartewaal bij Brielle maakte BVR drie gebiedsconcepten. De optelsom van verouderde gebouwen, bouwprojecten, uiteenlopende wensen en een aantal bijzondere gebiedskwaliteiten werden vertaald naar een overtuigend ontwerp en concept.

Vanaf de start betrok BVR de bewoners, de dorpsraad de basisschool en grondeigenaren middels energieke werkbijeenkomsten en gesprekken. BVR zocht samenwerking met de planeconoom van Planmaat en de scholen architect van de Zwarte Hond. Helder opgestelde programma’s van eisen en differentiatie per model zorgden voor realiteitszin en haalbaarheid. Sterke verbeelding en onderscheidende verhaallijnen nodigden uit tot dromen en gesprek. Dromen over de meest gezonde school, dromen over een landschap om in te wonen, dromen over een duurzaam centrum.
Het interactieve proces en ontwerpwerk leverde drie concepten op die elk een bijzondere impuls en identiteitsdrager betekenen voor de kern. Het resulteerde in draagvlak en eensgezindheid over het uit te werken model.