Economisch perspectief 2040 Hilversum

In opdracht van Gemeente Hilversum werkte BVR samen met Ecorys en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies aan het Economisch perspectief 2040. In het ‘Economisch Perspectief Hilversum 2040’ worden economische en ruimtelijke kansen en ingrepen verkend die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie in de gemeente Hilversum. De gemeente Hilversum wil namelijk een sociaal inclusieve stad blijven waar inwoners prettig wonen, werken en verblijven. Een belangrijke bouwsteen daarvoor is om een vitale economie te hebben.

In het onderzoek naar het economische perspectief voor de gemeente Hilversum werd doorgebouwd op de bevindingen uit het onderzoek ‘Regionale verkenning werklocaties Gooi en Vechtstreek’ dat ons team in 2020 opleverde in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek.

BVR heeft aan de hand van ontwerpend onderzoek verschillende Hilversumse werkmilieus verkend waarmee kan worden bijdragen aan een gezonde economie in 2040. De volgende werkmilieus zijn benoemd:

  • Kantoorvilla’s
  • Centrum/winkelgebied
  • Bedrijventerreinen
  • Kantorenlocaties
  • Gemengd stedelijk gebied
  • Campus

Per werkmilieu zijn de opvallendste karakteristieken, urgente opgaven en potentiële ontwikkelrichtingen voor 2040 inzichtelijk gemaakt. De ingrepen in deze werkmilieus zijn in interactieve werksessies met stakeholders uit de gemeente getest en aangescherpt. De potenties en opgaven zijn gecombineerd in een potentiekaart. De kaart laat zien waar kansen liggen en hoe het economische perspectief zou kunnen landen in de stad. Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum.