Discussiekaart kansrijke werklocaties Regio Gooi en Vechtstreek

In opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek ging BVR op zoek naar kansrijke werklocaties is de regio. Daarbij was de wens van de regio om een interactieve discussiekaart te maken waarmee het gesprek in de regio gevoerd kan worden over het belang van voldoende ruimte voor een vitale lokale economie.

Een belangrijk aandeel van de regionale economie bevindt zich op informele werklocaties. Deze luxe beeldbepalende werklocaties zijn kenmerkend voor het wat hogere segment van de economie van de regio. Naast de luxe kant heeft de regio ook een aantal traditionele bedrijventerreinen. De bestaande werklocaties functioneren goed en er is nauwelijks leegstand. De traditionele werklocaties dragen voornamelijk bij aan de werkgelegenheid van de praktijkgeschoolde beroepsbevolking. Voor de vitaliteit van de regio Gooi en Vechtstreek is de nabijheid van dit soort werkgelegenheid erg belangrijk.

Mede door de toenemende woningdruk uit Amsterdam en Utrecht en de goede economische markt vindt in de regio al geruime tijd veel transformatie van werklocaties naar wonen plaats. Daarnaast komt er geen- of weinig nieuwe ruimte bij voor de functie werken. Door deze ontwikkeling komt de lokale werkgelegenheid onder druk te staan.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid is in de regio Gooi en Vechtstreek. Er is een toenemend besef dat het nodig is om ook voldoende voorraad te hebben om voldoende economische groei in de regio te realiseren. Gezien de beperkte beschikbare ruimte en de grote druk vanuit andere functies – met name wonen –  is de realisatie van deze extra ruimte voor bedrijvigheid een lastige opgave.

In het kader van deze opgave heeft BVR een interactieve werkvorm ontwikkeld. De ‘discussiekaart – kansrijke werklocaties Regio Gooi en Vechtstreek’. Naast de kaart wordt in de werkvorm ook gebruikgemaakt van opzetkaartjes met potenties en ingrepen om kansen te verkennen. De discussiekaart is tot stand gekomen aan de hand van ontwerpend onderzoek en een tweetal interactieve werksessies. De discussiekaart is niet vastgesteld en wordt gebruikt om het gesprek te voeren over de economie van de regio en het vinden van ruimte voor kansrijke bedrijvigheid.