CID: de Next Step voor Den Haag

Den Haag groeit flink, de werkgelegenheid staat onder druk en de overheid krimpt. Wil Den Haag toekomstbestendig zijn, dan moet de stad aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en kenniswerkers. BVR ontwierp een aanstekelijk gebiedsconcept: het Central Innovation District (CID). Met het CID maakt Den Haag een schaalsprong in stedelijkheid maar ook in betekenis. Van ‘nationale schrijftafel’ naar innovatieve koploper in de wereld op het gebied van good governance.

Het Haagse ‘Central Innovation District’ is het gebied rond drie intercitystations: Centraal station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier is de afgelopen 25 jaar fors geïnvesteerd en ontstond een aantrekkelijk ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden. Dit is een kans. Op dit soort plekken ontstaan ‘innovation districts’; stedelijke plekken waar faciliteiten en ideeën worden uitgewisseld zodat kennis uit de ene sector kan leiden tot innovatie in een andere sector.

De next step: zorgen dat innovatie en interactie in het CID zichtbaar en beleefbaar worden. Dat vraagt om uitvoeringsprojecten zoals rond het voormalige Buitenlandse Zaken. Het vereist ook boegbeelden die energiek bruggen slaan tussen overheden, kennisinstellingen, bewoners en bedrijfsleven. De komende tijd wordt het concept van dit Haagse innovation district verder verdiept, verrijkt en verbreed in een community of practice.