Central Innovation District Den Haag

CID spel

Het begon met een CID spel en eindigde met een serieus project. Om de potentie van een Central Innovation District voor de gemeente Den Haag onder de aandacht te krijgen van veel partijen ontwerp BVR in opdracht van de gemeente het CID spel. Dit spel heeft de basis gelegd voor het verder na denken over het CID. Het spel is gespeeld door verschillende stakeholders, gebiedspartijen en heeft een centrale rol gekregen in de IABR tentoonstelling in Rotterdam (2016). Samen met Pieter Tordoir heeft BVR een positionpaper geschreven als uitnodiging naar diverse publieke, private en maatschappelijke partijen om de potentie van een CID verder te verkennen. In het boekje The Next Step heeft BVR, samen met SITE-UD en Tordoir voorstellen gedaan hoe de opgaven en kansen voor de positionering en ontwikkeling van het CID verder te brengen.

In samenwerking met Pieter Tordoir en SITE-UD.

CID Next Step

Den Haag groeit flink, de werkgelegenheid staat onder druk en de overheid krimpt. Wil Den Haag toekomstbestendig zijn, dan moet de stad aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en kenniswerkers. BVR ontwierp een aanstekelijk gebiedsconcept: het Central Innovation District (CID). Met het CID maakt Den Haag een schaalsprong in stedelijkheid maar ook in betekenis. Van ‘nationale schrijftafel’ naar innovatieve koploper in de wereld op het gebied van good governance.

Het Haagse ‘Central Innovation District’ is het gebied rond drie intercitystations: Centraal station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier is de afgelopen 25 jaar fors geïnvesteerd en ontstond een aantrekkelijk ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden. Dit is een kans. Op dit soort plekken ontstaan ‘innovation districts’; stedelijke plekken waar faciliteiten en ideeën worden uitgewisseld zodat kennis uit de ene sector kan leiden tot innovatie in een andere sector.

De next step: zorgen dat innovatie en interactie in het CID zichtbaar en beleefbaar worden. Dat vraagt om uitvoeringsprojecten zoals rond het voormalige Buitenlandse Zaken. Het vereist ook boegbeelden die energiek bruggen slaan tussen overheden, kennisinstellingen, bewoners en bedrijfsleven. De komende tijd wordt het concept van dit Haagse innovation district verder verdiept, verrijkt en verbreed in een community of practice.

Central Innovation District Businesscase

Samen met Ecorys heeft BVR gewerkt aan de businesscase voor het Central innovation District. Onder leiding van BVR hebben verschillende ontwerpers modellen stedenbouwkundige geschetst die in een interactief proces met de rekenaars van Ecorys aan de basis liggen van de businesscase voor het CID. De realisatie van het CID komt hierdoor steeds dichterbij. Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie is deze rapportage niet gepubliceerd.

In samenwerking met Ecorys, Goudappel Coffeng, ZUS, Plein 06, Venhoeven CS, IB Den Haag, Rebel.