Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om de ambitie vorm te geven is door BVR een quickscan gemaakt waarin met behulp van tien bouwstenen een voorzet wordt gedaan op een mogelijke invulling van een energieneutraal Amsterdam Zuidoost. Daarnaast is deze mogelijke invulling verbeeld in een wenkend gebiedsperspectief dat dient als ‘praatplaat’ bij gesprekken in 2019 met stakeholders in het gebied. In dit project werkte BVR samen met Richard Ruijtenbeek (Gemeente Amsterdam) en Gerlof Rienstra (Rienstra beleidsadvies).

Amsterdam Zuidoost kenmerkt zich door een grote rijkdom aan culturele achtergronden en een grote diversiteit in bedrijvigheid. Variërend van internationaal georiënteerde hoofdkantoren, datacenters tot kleinschalige detailhandel en garages. In de komende jaren wordt er in Amsterdam Zuidoost naast de nieuwbouw van tienduizenden woningen ingezet op een sociale energietransitie. Dit betekend dat alle bewoners profiteren van de energietransitie. Zo kan de energietransitie bijdragen aan een beter leven, meer groen en extra kansen bieden voor de volgende generatie.

Ook kan de energietransitie een impuls geven in het opwaarderen van de openbare ruimte. De energietransitie biedt kansen om opgaven als klimaatadaptatie integraal aan te pakken. Zo kan tegelijkertijd worden geïnvesteerd in een gezonde woonomgeving. Gezondheid staat namelijk ook voor de beschikbaarheid van schone lucht en het investeren in biodiversiteit en water- en natuurkwaliteit. De energietransitie wordt zo ingezet om een gezond, inclusief en energieneutraal stadsdeel te realiseren.

BVR maakte na 5 jaar in 2024 met Rienstra Beleidsadvies een compleet geactualiseerde versie van de energievisie.

Klik hier voor de actuele Energievisie Amsterdam Zuidoost