Afwegingskader wonen en werken Steenwijk

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland maakt BVR een afwegingskader voor de mogelijke locatieontwikkeling voor wonen en werken in Steenwijk.

De groei van Steenwijk vraagt om een langere termijn perspectief op wat passend is bij de vestingstad. Vooruitlopend op de Stadvisie en de Omgevingsvisie geeft BVR een advies over de ruimtelijke mogelijkheden voor de groei van wonen en werken binnen de gemeente.