Recent Nieuws

Stadionpark

Voor het blad LOCUS is Bernadette Janssen geïnterviewd over haar rol als ateliermeester voor de visie op het Stadionpark Rotterdam. Inmiddels wordt het masterplan Sportcampus uitgevoerd, als onderdeel van het park. Het ontwerp voor dit Masterplan is van BVR.

… Continue reading

 

Het grote Stadsbouwmeestergesprek

Op 27 juni gaat Hilde Blank in gesprek over het voornemen van het nieuwe college van Amsterdam om de functie van stadsbouwmeester in ere te herstellen. Vanuit haar rol als voorzitter EFL-Stichting, stadsstedenbouwer Leiden en Bouwmeester bij AM project- en gebiedsontwikkeling deelt zij haar ervaring en inzichten. Wat is de functie van stadsbouwmeester in deze tijdgeest en kun je echt het verschil maken? Lees meer op de website: Het Grote Stadsbouwmeestergesprek

 

Het Buitengebied, De herontdekking van de periferie

Op donderdag 14 juni gaat Hilde Blank in gesprek met JaapJan Berg, Mark Minkjan en Korteknie Stuhlmacher Architecten over de verschuiving van aandacht van het centrum naar het buitengebied. Aanleiding is het recent verschenen jaarboek Architectuur in Nederland, waarin de redactie deze trend waarneemt. Maar wat vindt u? Praat mee in het Van Eesterenpaviljoen aan de Sloterplas in Amsterdam. aanvang 20.00 uur. Meer info op: Thema-avond Het Buitengebied, De herontdekking van de periferie

 

Hilde Blank lanceert open oproep AM I Included

In haar positie als bouwmeester voor AM project- en gebiedsontwikkeling lanceert Hilde Blank de Internationale Open Oproep AM I Included. AM organiseert deze ideeën wedstrijd samen met Architectuur Lokaal. Doel is meer inzicht te krijgen in de fysieke kant van Inclusieve stad en het verbreden van het netwerk van adviseurs en ontwerpers op dit thema. Prijs is een concrete opdracht om het concept of idee ook echt te realiseren. De jury bestaat naast Hilde Blank uit Elma van Boxel (ZUS), Like Bijlsma (PBL), Edwin Oostmeijer (Oostmeijer ontwikkeling) en stadmaker Emelie Vlieger (Vliegerprojecten). Voor meer informatie ga naar www.arch-lokaal.nl

 

Stiftenstrijd: ontwerpen aan Nederland

Wij zijn erg enthousiast over het initiatief om ontwerpkracht in te zetten voor de opgaven die op ons afkomen en vooral om jonge ontwerpers podium te geven om te laten zien wat zij in huis hebben. Op 1 juni gaan ontwerpers met teams aan de slag om te ontwerpen aan de opgaven van de Nationale Omgevingsvisie. Einde middag/begin van de avond worden de resultaten publiek gepresenteerd en maakt de jury bekend wie het krachtigst kan verbeelden en wie het beste idee heeft voor de inrichting van Nederland. Hilde Blank modereert de bijeenkomst en Marnix de Vos begeleidt de teams. Nieuwsgierig? Kom dan in ieder geval naar BIRD (Rotterdam) om de resultaten te zien en te horen wat de jury beslist. Meer info op: uitnodiging-ontknoping-stiftenstrijd-wie-is-de-winnaar?

… Continue reading

 

Singelpark Gouda krijgt vorm

Op 10 maart en 20 april is door bewoners van Gouda hard gewerkt aan het vergroenen van de stad. BVR ontwerpt voor de stichting Singelpark Gouda stap voor stap het gedroomde Singelpark. Puur geluk.
Zie projectbeschrijving

 

Boekpresentatie Hilde Blank

Hilde Blank bij boekpresentatie de kracht van 25 jaar regionaal ontwerp Zuid Holland

kracht van regionaal ontwerp

Op de foto van links naar rechts: Bart Krol, Adri Bom, Hilde Blank, Henk Ovink

De transitieopgaven vragen om een nieuwe kijk op de inrichting van stad en land. Regionaal ontwerp vanuit de stedenbouw kan dat activeren. Hilde houdt een warm pleidooi om regionaal ontwerp in te zetten om opgaven te doorgronden, verbanden te leggen en kansen te verkennen. Gebruik de diepe ondergrond en de cultuurhistorische lagen ter inspiratie en om gebieden karakter te geven maar ga er niet dogmatisch mee om. nieuwe opgaven vragen om eigentijdse ingrepen in landelijk en stedelijk gebied.

 

BVR met stadmakers Leiden aan de slag

Schets Leiden 2040 002

In het kader van de Omgevingsvisie Leiden gaat BVR met stadmakers aan de slag om te verkennen wat voor een stad Leiden wil zijn in 2040 en welke vorm van verstedelijking daar bij past. 25 april wordt het startsein gegeven van de Omgevingsvisie Leiden waarbij de stadmakers één van de participatietrajecten is. Hilde Blank, stadsstedenbouwkundige van Leiden, gaat met 30 stadmakers aan de slag.

Meer informatie en aanmelden kan via www.leiden.nl/2040.

 

Tourteam 2050 provincie Utrecht

BVR Tourteam 2050 Provincie Utrecht

In vier inspirerende werkateliers heeft BVR met een vast Tourteam van experts gebouwd aan een toekomstbeeld 2050 voor de provincie Utrecht. Het tourteam bestaat uit experts van het Rijk, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de provincie. 23 januari zijn we van start gegaan en het resultaat wordt 19 april door Marnix de Vos in het provinciehuis gepresenteerd in het Integraal Koersdebat. De resultaten zijn een belangrijke bouwstenen voor de Langetermijnvisie die uiteindelijk zal resulteren in de Provinciale Omgevingsvisie. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website van de provincie.