Visie op recreatie in Cromstrijen

BVR Panorama Hollands Diep

In de zuidrand van de gemeente Cromstrijen spelen diverse initiatieven op het gebied van recreatie, cultuurhistorisch landschap en energie. Binnen project Hoeksche waardenmakerij is door BVR in 2013 de aanzet gegeven tot een verbindend verhaal: ‘Blauwe Hart van de Zuidrand’. In de gemeente is nu behoefte aan een concretisering van dit verhaal in de vorm van een ruimtelijke en economische visie die gedragen wordt door de verschillende gebiedspartijen.

BVR plaatst met de visie de initiatieven in ruimtelijke samenhang en beschrijft hoe ze samen een recreatief sterk netwerk vormen. Dit gebeurt in een interactieve atelieraanpak samen met de belangrijkste initiatiefnemers en de gemeente Cromstrijen, het SOHW, het waterschap en de provincie Zuid-Holland.

Voor dit project wordt BVR ondersteund door recreatie-expert Jan Oosterman en de planeconomen van Planmaat. De visie zal in april 2018 worden afgerond.

Geef een reactie