Sterke Steden West-Brabant pakken door

De vijf steden in West-Brabant gaan samen bouwen aan een sterke stedelijke regio. Dit doen ze vanuit hun gezamenlijke kracht en bouwend op hun unieke kwaliteiten. De sterke steden gaan ontwikkelruimte benutten in de steden voor woningbouw en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De afspraken staan in de position paper die momenteel ter besluitvorming voorligt bij de bestuurders. Met het concept stuk in de hand zijn de gesprekken binnen de gemeenten en met de provincie al wel in volle gang. In de pers worden de eerste contouren al uitgelicht. Het Position paper Sterke steden is opgesteld door BVR in nauwe samenwerking met de regio West-Brabant en de vijf steden. We zijn trots dat er in de afgelopen maanden een gedeelde ambitie tot stand is gekomen en dat de steden met daadkracht doorpakken.

Op de website van de regio West-Brabant zal binnenkort meer bekend worden gemaakt.

Kijk voor actuele berichtgeving ook op de linkedin pagina van de regio.

Voor meer informatie: Marnix de Vos