Bouwen aan een kanaal

Op vrijdag 15 januari kreeg ik de kans om in gesprek te gaan met een groep internationale studenten van de Erasmus University and Institute for Housing and Urban Development Studies over de ontwikkelingen rond het Alkmaars Kanaal. Dit gesprek was op basis van een lezing door mij over dit project en over de context en geschiedenis van gebiedsontwikkeling langs het water.
Welke kwaliteiten heeft een kanaal wél wanneer je het gaat vergelijken met de herontwikkelingskansen van spannende oude havens en romantische rivieroevers in andere steden.
Hoe kun je de gebiedsontwikkeling langs het kanaal van Alkmaar plaatsen in de context van de aanleg en het 200 jarig bestaan van het kanaal, het huidige gebruik en de nieuwe kansen voor stadmaken in de toekomst.
Van welk nationale en internationale voorbeelden kunnen we leren als het gaat over de financiering en de koppeling van opgaven rond energie/klimaat en nieuwe openbare oevers langs een kanaal?
De studenten gaan aan de slag met deze vragen en in maart gaan we opnieuw in gesprek op basis van hun onderzoek. Ik hoop op inspirerende voorbeelden. Second best wanneer excursies even nog niet tot de mogelijkheden behoren.

Bernadette Janssen 

Kanaalzone Alkmaar vergeleken met M4H in Rotterdam en NDSM in Amsterdam.