Hilde Blank treedt op tijdens Erfgoeddeal webinar

Op donderdag 14 april organiseert het programmabureau Erfgoed Deal in samenwerking met de Erfgoedacademie het webinar ‘Stedelijke groei’. Tijdens dit webinar wordt gesproken over steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt. In deze steden en gebieden is de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Hilde zal de introductie en reflectie verzorgen voor dit webinar, waarin zij zich zaken afvraagt zoals: Heb je transformatiekaders nodig als alle betrokken professionals goed hun werk doen? Voor wie is een transformatiekader dan wel behulpzaam? En worden ruimtelijke plannen er echt beter van?

Hier kun je je aanmelden voor het webinar.

 

 

Ruimte voor Circulaire Economie

BVR werkt sinds augustus 2021 samen met Ecorys aan een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland. We brengen de ruimtelijke aspecten in kaart en maken circulaire economie beeldend en concreet. Zo hebben we inmiddels vier transitiethema’s verkend: bouw, maakindustrie, groene grondstoffen & voedsel en kunststoffen. Via ontwerpend onderzoek bouwden we drie strategische verhaallijnen. Nu werken we de ruimtelijke strategie uit.

Benieuwd naar de tussenresultaten? Klik hier.

Meer info? Bart Bomas

 

Atelier RUIT afgesloten

Het Atelier RUIT Rotterdam kwam voorlopig voor het laatst bijeen op 24 februari in het prachtige Keilepand. De resultaten van de verdiepende studies naar de toekomst van de A15, A16 en A20 werden gepresenteerd. Met inspireerde toekomstschetsen is door de ontwerpteams van BVR en de Gemeente Rotterdam de toekomst van de Ruit in onze stad verbeeld. Na een inhoudelijke discussie over het resultaat werd het ontwerpend onderzoek Atelier Ruit feestelijk afgesloten met een gezellige borrel.

Benieuwd naar het resultaat van het onderzoek? Neem contact met ons op.

 

Woest Aantrekkelijk Apeldoorn: Omgevingsvisie vastgesteld

Van harte gefeliciteerd gemeente Apeldoorn met de nieuwe Omgevingsvisie die op 24 februari 2022 met ruime meerderheid in de Gemeenteraad werd vastgesteld.

BVR werkte van 2019 tot 2021 met veel enthousiasme aan de inhoudelijke basis van deze visie en de kaarten. We verkenden in samenwerking met WSP (OER) de inhoudelijke opgaven, we maakten scenario’s en bouwden aan het inhoudelijke raamwerk: ‘stadmaken’; realiseren vitale dorpen en buitengebied; werken aan het versterken van het fysieke en sociale fundament.

Lees hier meer: https://www.apeldoorn.nl/ter/omgevingsvisie/omgevingsvisie-wat-is-het 

 

Bestemmingsplan Hernesseroord vastgesteld

De gemeenteraad van Goeree Overflakkee heeft op 3 februari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied Hernesseroord aan de rand van het centrum van Middelharnis. Een mijlpaal voor de ontwikkeling van Hernesseroord. Hiermee komt de start van de bouw en de realisatie van ons gebiedsontwerp Hernesseroord dichtbij.

Onder leiding van Marnix de Vos werkt een ontwerpteam met BVR adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling, Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten, Mix Architectuur, Wonka architectuur en Juust aan de uitwerking van de plannen. De eerste deelgebieden en gebouwen zijn in een vergevorderd stadium zodat spoedig begonnen kan worden met de bouw en de inrichting van een bijzonder landschap.

Zie voor actuele informatie over de ontwikkeling www.heerlijkhernesseroord.nl.

 

Nieuw bij BVR, Merve Boyuk

Merve versterkt vanaf eind vorig jaar het BVR team. Merve is ruimtelijk ontwerper. Naast haar werk doet zij haar master stedenbouw bij de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Ze werkt graag aan ruimtelijke opgaves met maatschappelijke raakvlakken. Momenteel werkt zij aan de volgende projecten: woonlandschap Oosterhout en Circulair Zuid-Holland.

 

DUIN in jaarboek 2021

Gewaagd en radicaal, dat is plan Duin. Het ambitieuze plan dat BVR en ZUS in de prijsvraag hebben neergelegd is nu werkelijkheid geworden. Duin keert dan ook terug in het jaarboek Stedenbouw en landschap 2021 van de Blauwe Kamer, en daar zijn we trots op. De selectiecommissie van het jaarboek is onder de indruk van het knappe ontwerpwerk. In maat, schaal en compositie is het plan vakkundig uitgewerkt. Duin is vanuit de beleving ontworpen en maakt zijn belofte waar. Het is een echt landschap geworden waar alles op zijn plek valt.

Meer weten, zie ook DUIN en de verkoop pagina www.duin.nl.

BVR werkt nu 14 jaar samen met ZUS aan het ontwerp van Duin en doet dit in opdracht van Amvest en de gemeente Almere en in samenwerking met onder andere de architecten Groosman architecten, Klunder architecten, Van Bergen Kolpa architecten, Paul de Ruiter, ZECC, De Zwarte Hond, LKSVDD, Kristinsson architecten en Christinson & Co.

 

Foto’s zijn gemaakt door Ossip en Walter Herfst.