Herziening Gebiedsvisie Stadionpark openbaar

Dubbel feest vandaag in Rotterdam. Naast de huldiging van de bekerkampioenen is door het college van B&W ook de herziene gebiedsvisie voor het Stadionpark ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. BVR heeft het afgelopen jaar met veel plezier samen met de ontwerpers van de gemeente Rotterdam gewerkt aan de herziening van de Gebiedsvisie Stadionpark. Met als resultaat een inspirerende visie en een sprankelende nieuwe gebiedsvisiekaart.

Benieuwd naar de gebiedsvisie? Klik dan hier.

 

 

 

 

 

BVR-advies voor een circulaire Eurodelta

Op 5 april 2024 presenteert Bart Bomas de Ruimtelijke strategie voor circulair Zuid-Holland. Hij doet dit in een internationale Meet & Learn bijeenkomst van het kennisnetwerk SURE Eurodelta. Dit is in het kader van het Europese Interreg-project ASSET. BVR is inhoudelijk adviseur binnen dit project.

 

Meer info over 5 april:

SURE Eurodelta ASSET Webinar: Meet & Learn #Circular South-Holland Spatial Strategy: Strategic Planning & Political Context (eurometrex.org)

Meer info over het ASSET project:

https://www.eurometrex.org/asset-a-spatial-strategy-for-the-eurodelta-boosting-a-circular-built-environment-for-interreg-north-west-europe/

Over SURE Eurodelta network:

https://sure-eurodelta.eurometrex.org/

 

 

Slotevenement Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige Wereld

Donderdag 11 april 2024, 14:00-17:30

Locatie: The Grey Space in the Middle, Paviljoensgracht 20-24, Den Haag

Bekijk hier de uitnodiging

 

Als voorzitter van de EFL-Stichting is Hilde Blank de afgelopen periode druk bezig geweest met het begeleiden van de Open Oproep: Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld. Op 11 april is het zover en presenteren drie teams hun resultaten:

  • Het team van project Humanity on the move vliegt het thema klimaatrechtvaardigheid aan vanuit de vluchtelingenproblematiek op een mondiale schaal.
  • Het voorstel Nederland Veganland agendeert de scheefkant van het agrarisch ruimtegebruik.
  • Met project Rechtvaardig drinkwaterlandschap adresseert een team het alras schaarser raken van gezond drinkwater.

De teams presenteren uitgebreid hun werk en hebben ieder een eigen referent: Michelle provoost, Michiel Korthals en Fabi van Berkel.

Voor meer informatie over de open oproep en om je aan te melden voor het event ga naar de website https://efl-stichting.nl/aanmelden-11-april-2024/.

 

Publicatie Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte

Het afgelopen jaar heeft BVR, in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, samen met CE Delft en Bureau Buiten gewerkt aan de ‘Kennismontage Circulaire Economie en Ruimte’. De Kennismontage geeft inzicht in de huidige kennis die beschikbaar is over de ruimtelijke kant van de transitie naar een circulaire economie. De Kennismontage is nu ook digitaal beschikbaar. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de Kennismontage hier.

 

Actualisatie Energievisie Amsterdam Zuidoost

In 2019 presenteerde de gemeente Amsterdam een door BVR gemaakte energievisie voor stadsdeel Zuidoost. Na vijf jaar ontwikkeling is de balans opgemaakt: hoever staan we met de uitvoering van de visie? In de afgelopen jaren is veel bijgebouwd in Zuidoost. Toch is de CO2 uitstoot fors verlaagd dankzij maatregelen als isolatie, zon-op-dak en duurzaam bouwen.

BVR maakte met Rienstra Beleidsadvies een compleet geactualiseerde versie van de energievisie.

Klik hier voor de actuele Energievisie Amsterdam Zuidoost

 

Hilde Blank over de gemengde stad bij Metropolitan Clubtalk

In de podcastserie Metropolitan Clubtalk spreekt Robbert Jan van der Veen (TU Delft, ECHO Urban Design) met diverse gasten over stedenbouwkundige vraagstukken van nu.

In de vierde en laatste aflevering van Metropolitan Clubtalk gingen Hilde Blank, Kees Christiaanse (KCAP, ETH Zurich) en Maarten van Ham (TU Delft) het gesprek aan over de uitdagingen van de gemengde stad, waarin niet alleen wonen, maar ook werk en sociaal-maatschappelijk programma hun plek vinden.

Een longread is te vinden op de website van Urban Design.

 

Stadmakerscongres Rotterdam 2023

Stel je voor, Rotterdam is in 2030 een Nationaal Park. Bernadette Janssen modereert de workshop op het Stadmakerscongres waar de wat-, waarom- en hoe-vragen gesteld en besproken worden. De toelichting en inspiratie wordt verzorgd door Niels de Zwarte, Nienke Bouwhuis, en Sander Klaassen. Graag nodigen we alle stadmakers uit om ons te helpen dit bijzondere vraagstuk te verkennen op het Stadmakerscongres van 17 november.

Dit congres is een initiatief van AIR (Architectuur Instituut Rotterdam). Meer lezen? Bekijk via de volgende link het programmaonderdeel Naar een nationaal park Rotterdam.

 

In Hernesseroord is de eerste paal voor ‘De Hoogheijd’ geslagen

Op 23 oktober is de eerste heipaal voor woongebouw ‘De Hoogheijd’ in Hernesseroord geslagen en markeert daarmee de start bouw voor 74 appartementen in de eerste fase van de ontwikkeling op buitenplaats Hernesseroord. BVR heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld en tekent op dit moment door aan de planvorming van de overige deelgebieden.

 

 

Met het oog op de toekomst

Bernadette Janssen is panellid tijdens dit congres op 21 november in het nieuwe Instituut Rotterdam.

Zij spreekt over de kritische succesfactoren van ontwerpend onderzoek als schakel tussen beleid en besluit.

Het congres is een initiatief van de TUDelft en Platform Ontwerp NL.

Nieuwsgierig? Schrijf je in via deze link