Hilde Blank spreekt tijdens de Nacht van de leefomgeving

Op 9 september vindt de Nacht van de Leefomgeving plaats die jaarlijks georganiseerd wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit jaar staat het post-corona tijdperk centraal en de impact op de inrichting van Nederland. BVR ontwerpt aan de toekomstige inrichting van Nederland via verschillende opdrachten. Voor het PBL is Hilde lid van het begeleidingscollege. Het Begeleidingscollege PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Meer informatie vindt u op de website van het PBL.

 

Hilde Blank spreekt op Dag van de ruimtelijke kwaliteit Noord Holland

Op woensdag 15 september organiseert Steven Slabbers als PARK Noord-Holland de Dag van de ruimtelijke kwaliteit. Hilde deelt haar ervaringen als Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer waar de ontwerpbenadering centraal staat om nieuwe samenwerkingen te organiseren. Naast Hilde zijn Jan Rothmans, Joks Janssen, Merten Nefs, Henk Jagersma en Marc Hanou sprekers op deze dag vol kennisuitwisseling.

Bekijk hier het programma.

 

Woest aantrekkelijk Apeldoorn

De Omgevingsvisie voor Apeldoorn is klaar en ligt ter inzage. In de periode december 2019 tot en met mei 2021 heeft BVR geassisteerd met de inhoudelijke agenda en de gebiedsprofielen. Inwoners en gebiedspartners kunnen nu reageren. Kijk op de onderstaande website voor het resultaat en de ontwikkelperspectieven die BVR voorjaar 2020 maakte.

Bekijk hier de omgevingsvisie.

De Gemeente Apeldoorn is de straat op gegaan met onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Hiervan is een filmpje gemaakt en wordt gevraagd aan de bewoners hoe zij denken over deze onderwerpen. Het filmpje is te zien via de LinkedIn-pagina van de Gemeente Apeldoorn.

 

Singelpark Gouda opgeleverd

Op zondag 30 mei 2021 is het Singelpark Gouda opgeleverd, een professioneel burgerinitiatief van Stichting Singelpark Gouda. BVR maakte de ontwerpen voor betekenisvolle ingrepen in de openbare ruimte. Zo is de Goudse binnenstad sinds 2016 een stuk groener geworden.

Meer info: Bart Bomas

 

BVR feliciteert Jard van der Lugt

Onze collega Jard heeft haar traject voor de beroepservaringsperiode met groot succes afgerond. Zij mag zich daarom vanaf nu officieel stedenbouwkundige noemen. Wij zijn erg trots op haar, van harte gefeliciteerd Jard!

 

Onderzoek stadsbouwmeester Zwolle

Voor de gemeente Zwolle onderzoekt BVR of het instellen van een stadsbouwmeester of stadsbouwteam kan bijdragen aan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit. Zwolle staat voor een schaalsprong en wil grip houden op de samenhang en zoekt naar een manier om een goede dialoog aan te gaan met de stad en deskundigen (motie gemeenteraad).

 

BVR ontwerpt Hernesseroord

In 2019 heeft BVR in opdracht van AM Zeeland de contouren voor een nieuw plan geschetst dat kon rekenen op de steun van de gemeente Goeree Overflakkee en de zorginstelling Zuidwester. Een mijlpaal voor de ontwikkeling van Hernesseroord. De uitdaging was het integreren van de historische kern van Middelharnis met het groene en bosrijke Hernesseroord in een welkome plek om te wonen. Het resultaat is een plan dat uitgaat van  landschappelijke kwaliteiten van de aanwezige volwassen bomen, open velden en meanderende waterstructuren.

Onder leiding van Marnix de Vos werkt een ontwerpteam met BVR adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling, Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten, Mix Architectuur, Wonka architectuur en Juust aan de uitwerking van de plannen. Begin 2021 is het Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld en sinds deze maand ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De eerste deelgebieden en gebouwen zijn in een vergevorderd stadium zodat spoedig begonnen kan worden met de bouw en de inrichting van een bijzonder landschap.

Het Ruimtelijk Raamwerk en ontwerp bestemmingsplan zijn te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Zie voor actuele informatie over de ontwikkeling www.heerlijkhernesseroord.nl.

 

Wandelende bossen

Op 22 april deed ik mee in een Webinar over bossen en erfgoed in het kader van de Landschapstriënnale. Het was strak georganiseerd en de sprekers hadden intrigerende bijdragen. Ik leerde over het bossenadvies van de Commissie van Rijksadviseurs, over het rijke verleden van de populierenbossen in Het Groene Woud, over de totaal verschillende manieren hoe mensen tegen bomen en bossen aankijken en de kansen op een circulaire bouw met hout van eigen bodem.

De ideeën sloten mooi aan op de recente EO Wijers inzending van BVR: ‘Scharrelbos’. Maak bossen in soorten en maten als circulaire bron van natuur, landbouw, water, recreatie en nieuwe vormen van economie.

Erg interessant vond ik daarom de lezing van landschapsarcheoloog Bert Groenewoudt. In duizenden jaren tijd is het bos in Nederland afgenomen en soms weer toegenomen. De bossen zijn al zeer lang door de mensen aangelegd en gebruikt. Bossen wandelen zelfs met dorpen mee in de tijd. Een verrassend inzicht. Dit webinar maakte duidelijk: geen dogma’s wanneer we in Nederland 37.000 hectare bos bij gaan planten. Kijk de lezingen terug!

Bart Bomas

 

BVR werkt aan de Ontwikkelagenda Hoeksche Waard

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard werkt BVR aan de Ontwikkelagenda Hoeksche Waard. De Ontwikkelagenda geeft inzicht in de samenhang tussen de doelen en ambities uit de omgevingsvisie, brengt prioritering aan, concretiseert en zet bovenal aan tot actie. Om te komen tot een inspirerende Ontwikkelagenda zet BVR ontwerpend onderzoek en visualisatiekracht in. We werken toe naar een agenda die partijen uitdaagt om samen met de gemeente de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.