Bouwmeester AM/ directeur AM Concepts

Projectbeschrijving Bouwmeester AM

In haar zoektocht naar een nieuwe directeur Concepts heeft AM gekozen voor het instellen van een bouwmeester, analoog aan de Rijksbouwmeester maar dan voor de een marktpartij. In de periode dat Hilde Blank deze functie heeft vervuld lag haar focus op de rol van de ontwikkelaar in eigentijdse opgaven (de thematische agenda AM) en het waarmaken wat je beloofd (practice what you preach).

Thematische agenda AM

Als bouwmeester van AM werkt Hilde Blank met alle AM-ers aan relevante maatschappelijke thema’s. Wat is de rol van een projectontwikkelaar bij ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working,’ ‘Gelukkig leven’, ‘Stad en gebiedsmaker’ en ‘Gedurfde duurzaamheid’. Via de prijsvraag AM I Included heeft AM ontwerpers uitgedaagd op het thema ‘Inclusieve stad’.

Practice what you preach

Om het vertrouwen tussen overheden en AM te vergroten is binnen AM een werkmethode ontwikkelt om gedurende het gehele ontwikkeltraject vast te houden aan de essentie van de voorgestane ontwikkeling. Daarvoor maakt AM samen met betrokken partijen en adviseurs een DNA boekje waarin dat is vastgelegd. Ook bij wisseling van personen blijft zo de kwaliteit geborgd.

De toegevoegde waarde van het bouwmeesterschap zit in: frisse blik van buiten, bewustwording brengen hoe tegen marktpartijen wordt aangekeken, spiegelen en intervisie, verbinden met nieuwe partijen. Gedurende haar periode heeft Hilde verschillende vastgelopen projecten losgetrokken door het vertrouwen tussen overheid en markt te herstellen. Daarbij heeft ze intern scherp het debat gevoerd en ook ervaren hoe de wereld van een ontwikkelaar werkt.

Door deze periode heeft Hilde veel waardering gekregen voor AM en het bedrijf leren kennen als een ambitieuze en zeer betrokken gebieds- en projectontwikkelaar met een krachtig ontwerp- en onderzoekslab, waar ontwerp en onderzoek intensief samenwerken.