Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Er gebeurt veel op en rondom de Oostflank van de Utrechtse Heuvelrug. Veel verschillende maatschappelijke opgaven komen in het gebied tussen Amersfoort, Zeist, Soest en Leusden samen. Daarnaast heeft Defensie een grote veiligheids-/ontwikkelopgave in dit gebied. Voor een goede afstemming van de verschillende ontwikkelingen is in 2022 gestart met een verkenning voor een gebiedssamenwerking ‘van A(mersfoort) tot Z(eist)’. Het gebiedskompas moet als een gemeenschappelijk vertrekpunt dienen: een ontwikkel- en toetsingskader voor opgaven, ontwikkelingen en wensen die zich in het gebied voordoen.  BVR biedt inzicht in alle ruimtevragers in het gebied en visualiseert de gebiedskenmerken en -waarden. In een interactief en energiek werkproces met alle stakeholders en experts maakt BVR inzichtelijk wat goed samen kan, wat schuurt en wat echt botst. Voor botsende wensen en belangen zijn scherpe keuzes nodig.