Central Innovation District Den Haag Businesscase

Samen met Ecorys heeft BVR gewerkt aan de businesscase voor het Central innovation District. Onder leiding van BVR hebben verschillende ontwerpers modellen stedenbouwkundige geschetst die in een iteractief proces met de rekenaars van Ecorys aan de basis liggen van de businesscase voor het CID. De realisatie van het CID komt hierdoor steeds dichterbij. Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie is deze rapportage niet gepubliceerd.

In samenwerking met Ecorys, Goudappel Coffeng, ZUS, Plein 06, Venhoeven CS, IB Den Haag, Rebel.

 

Zie ook Central Innovation District Den Haag, CID Next Step.