ZuiderDUIN winnaar NEPROM-prijs

Het ontwerpteam DUIN, BVR en ZUS, feliciteert Amvest met deze prestigieuze prijs voor gebiedsontwikkeling. Deze nominatie geeft waardering aan de gemeenschappelijke inspanning om het gewaagde concept van DUIN tot realisatie te brengen. De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling kijkt met speciale aandacht naar vernieuwende oplossingen en aanpakken die aansluiten bij de opgaven van deze tijd en waarde toevoegen aan het betreffende dorp, de wijk of de stad. Denk hierbij aan elementen als herontwikkeling, consumentenwensen, klantbenadering, co-creatie, duurzaamheid en energiezuinigheid. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een woonplek
met een bijzondere identiteit. Ze ontlenen hun identiteit aan de plek waar ze wonen: het huis maar zeker ook de directe omgeving en de sfeer en uitstraling daarvan. ZuiderDUIN, door Amvest ontwikkeld in opdracht van Gemeente Almere, biedt een totaalconcept dat in alles afwijkt van de standaard nieuwbouwwijk. Niet alleen het planconcept maar ook de uitwerking in architectuur, het landschap en de inrichting van het openbaar gebied is uniek en planspecifiek. Het stedenbouwkundig en landschapsontwerp van het ontwerpteam BVR-ZUS speelt een sleutelrol in de ‘duinbeleving’.

De grondgebonden woningen hebben een groot terras dat naadloos overloopt in het afwisselende en uitgestrekte duinlandschap. Een duin dus, in plaats van een tuin. Vanuit de appartementen loop je zo het strand op, niet gehinderd door de dijk, die verdwenen is onder het duinzand. Ook de werkwijze in ZuiderDUIN is anders dan gebruikelijk. In een nauwe samenwerking tussen Amvest, gemeente en Marina Muiderzand wordt de gebiedsontwikkeling bedacht en afgestemd. Daarbij heeft binnendijks Amvest het ontwikkelrisico op zich genomen, in ruil voor de vrijheid om het plan geheel zelf te mogen bedenken en uitwerken, tot en met het inrichtingsplan aan toe. De jury besluit de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017 toe te kennen aan ZuiderDUIN, met als doorslaggevende argumenten:» Het landschap als ultieme drager voor de ontwikkeling, met respect voor het gegroeide bos in combinatie met een ‘man made’ omgeving die een nieuwe laag toevoegt aan de historische inpoldering; zo leidt het innovatief en conceptueel denken in een uitbreidingsgebied hier echt tot iets extra’s;» de rustige en zorgvuldige architectuur voor het wonen, een woonmilieu als vakantieparadijs voor de regio Amsterdam, waar een grote woningopgave ligt;» de programmatische mix met voorzieningen, werken en leisure en de verbinding met de reeds 20 jaar bestaande jachthaven;» de lange termijn betrokkenheid en samenwerking tussen gemeente, ontwikkelende belegger en bewoners, waarbij het concept verbindt en de kwaliteit duurzaam wordt vastgehouden. De jury spreekt de wens uit dat aan de hoogbouw in het gebied nog een extra kwaliteitsimpuls wordt gegeven!» de gemeente Almere is uit haar comfortzone gehaald en denkt actief mee in de inrichting van het openbaar gebied, mede in relatie tot het beheer;» de gemeentelijke uitvraag was strakomlijnd, maar liet bewust ook de nodige zaken los.

Overheid en markt houden elkaar daarmee langjarig in een ‘positieve houdgreep’;» toekomstige bewoners zijn nauw bij het project betrokken en als ‘ambassadeur’ ingezet. Vanaf het eerste begin is ingezet op het bouwen van een community;» het eindresultaat heeft een sterke eigen identiteit. Wie hier drie keer wordt rondgedraaid en dan de blinddoek afdoet weet waar hij staat: in DUIN Vanwege deze elementen in dit vernieuwende project heeft de jury ZuiderDUIN als winnaar van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling gekozen. BVR _ ZUS Heeft u vragen over dit persbericht of het project Almere DUIN?Neem contact met ons op.