Hilde Blank nieuwe voorzitter EFL Stichting

Hilde Blank volgt Maurits de Hoog op als voorzitter van de Van Eesteren-Fluck Van Lohuizen StichtingDe EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Met het recent verschenen boekwerk De Nieuwe Grachtengordel en de tentoonstelling ‘Een betere stad’ sluit de EFL stichting een periode af waarin de focus vooral lag op het verleden. Met de komst van Hilde Blank wordt de focus nog meer verlegd naar de toekomst en actuele verstedelijkingsopgaven. Voor meer informatie zie www.EFL-stichting.nl.