Hilde Blank in debat over de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS) van de gouden driehoek

Op 23 april 2014 vond het eerste debat plaats in het Nieuwe Instituut Rotterdam over de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie voor de noordelijke en zuidelijke Randstad en de Brainportregio Eindhoven. Het panel bestond uit drie economen: Frank van Oort, Pieter Tordoir en Paul Bleuming en drie ruimtelijke deskundigen: Maurits Schaafsma, Jaap Modder en Hilde Blank. De Randstad, als zwaartepunt van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland lijkt zijn langste tijd te hebben gehad.