Debat: Bouwstenen centrum Utrecht 2030

Op 5 maart heeft het CMU zijn Manifest ‘Bouwstenen voor de toekomst’ en het onderzoeksrapport van BVR aan de Utrechtse politieke partijen gepresenteerd. In een debat (zie website CMU) zijn alle politieke partijen uitgedaagd om zich uit te spreken over de opgaven voor het centrum van Utrecht. Utrecht is als stad sterk aan het groeien. Van de Merwedekanaalzone tot het Utrecht Science Park zal de stad flink transformeren. De stad zal een schaalsprong in stedelijkheid en een systeemsprong in zijn mobiliteit maken.

In 2016 heeft BVR in opdracht van gemeente, provincie, methandienone before and after macromolecules rijk en de partners op het USP dit perspectief neergezet. Daarin is een belangrijke rol toegediend aan het centrum van Utrecht. Het centrum management Utrecht (CMU) deelt dit belang van het centrum en heeft BVR gevraagd om ruimtelijke bouwstenen aan te dragen voor de Utrechtse binnenstad in 2030. Het rapport van BVR heeft het CMU verleid tot het uitspreken van een eigen ambitie en biedt bouwstenen om het gesprek aan te gaan voor een inspirerend perspectief op het komend decennium. Daarmee heeft BVR het CMU geholpen om pro actief bij te dragen aan een integrale visie en zo de gemeente te helpen en uit te dagen. Voor meer informatie over het onderzoek en resultaat van BVR kunt u contact opnemen met Marnix de Vos marnix.devos@bvr.nl