Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) stelt 3 adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit aan

De afgelopen 2 jaar heeft Hilde Blank, als extern adviseur, via werkplaatsen, ontwerpateliers, debatten, intervisiegesprekken, het werken aan Ruimtelijke Kwaliteit binnen de provincie Noord Brabant aangejaagd. Op dit moment zijn er 3 beleidsambtenaren aangesteld die haar rol gaan overnemen. Zij doen dit ieder voor gemiddeld 3 dagdelen in de week.

Anne van Kuijk, stedenbouwkundige en planoloog, zal zich vooral richten op de externe netwerken en landelijke activiteiten; Eltjo Kugel, landschapsarchitect, richt zich op de ontwerpbenadering en het zichtbaar maken van ruimtelijke kwaliteit in provinciale opgaven en Annick van Tilburg, stedenbouwkundige en deels werkzaam bij Cultuur, richt zich op de cross overs met andere vakdisciplines. Met de aanstelling van deze drie adviseurs laat de provincie Noord Brabant zien dat zij het werken aan Ruimtelijke Kwaliteit serieus neemt, en verder wil stimuleren binnen de provincie. De komende periode ligt een zwaar accent op het verder brengen van de ontwerp idee├źn die in het kader van de IABR zijn ontwikkelt, de komende Eo Wijersprijsvraag en het provinciale programma: Ontwerpen aan het Nieuwste Brabant. Je kunt BERK volgen op twitter: @BERKbrabant. Hilde Blank blijft nog tot de zomer van 2014 al extern adviseur verbonden aan BERK. Actieprogramma BERK.