2e prijs voor Dutch Water Mining

Met de inzending Dutch Water Mining heeft BVR in een prijsvraagteam de 2e prijs van de Delta Water Award gewonnen. In het prijswinnende concept Dutch Water Mining wordt voorgesteld om fosfaat te winnen uit wateren met een te hoge voedselrijkdom zoals het Volkerak Zoommeer via de kweek van waterplanten en schelpdieren. Hierdoor worden blauwalgen teruggedrongen en verbetert de water- en omgevingskwaliteit.

Het gewonnen fosfaat kan worden benut voor de aanmaak van kunstmest ten behoeve van de landbouw. BVR werkte dit voorstel ruimtelijk uit als ‘aquahoeve’, een waterlandbouwbedrijf dat biomassaproductie, landbouw en recreatie verenigt. De Delta Water Award wordt elke twee jaar uitgereikt aan het meest innovatieve voorstel voor de Zuidwestelijke Delta. ‘Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat de economische kracht van de Zuidwestelijke Delta versterkt.’ Zo luidde de uitdaging voor de young professionals die mee wilden dingen naar de Delta Water Award 2011-2012.De prijsvraag werd begin 2011 uitgeschreven door de Deltacommissaris in samenwerking met Hogeschool Zeeland, Provincie Zeeland, Evides, Zeeland Seaports, Delta Zeeland Fonds en Waterschap Scheldestromen.

In de jury namen zitting Tineke Huizinga (staatssecretaris Verkeer en Waterstaat in het vorige kabinet), Adriaan Geuze (gerenommeerd landschapsarchitect), Marcel Stive (voormalig lid van de Deltacommissie), Marike van Lier Lels (bestuurscommissaris van containervervoerder Maersk), Patrick Meire (professor aan de universiteit van Antwerpen) en Jaap van Duijn van het Nationaal Groenfonds.Download hier een samenvatting van Dutch Water MiningDownload hier de publieksversie van Dutch Water Mining. Lees verder op http://www.deltawateraward.com/