Winnaars PlanDag prijs 2023

BVR’s Bart en Jorick hebben samen met Jonas Kolenberg, Luc Heestermans & Walter Husker met hun paper “Circulaire transitie: ruimtelijke transformatie’ de eerste prijs gewonnen op de PlanDag 2023. De jury schreef over het paper onder andere: ‘De paper van Bomas et al. presenteert een zeer complete analyse, in de zin dat hij een urgent probleem combineert met een helder theoretisch kader en relevante empirische informatie. Het stimuleren van meer circulaire ketens lijkt een breed gedragen ambitie, maar dit paper koppelt deze ambitie aan complexe ruimtelijke uitdagingen. De aangereikte typologie van vereiste circulaire ruimtes is innovatief en conceptueel sterk. De jury prijst de auteurs voor het eenvoudig onder woorden brengen van de urgentie en het aanreiken van een handelingsperspectief, wat de complexe materie hanteerbaar maakt. De auteurs slagen erin ook niet-deskundigen te overtuigen dat een ruimtelijk denken over circulaire economie op de schaal van de regio absoluut nodig is en dat we nu aan de slag moeten om de transitie te kunnen waarmaken.’

Het thema van de PlanDag 2023 was Nooit of nu! Op 22 juni 2023 werd in het Debatpodium Arminius gedebateerd  over de vragen: Hoe zorgen we ervoor dat het ruimtelijk denken in de decade of action mee het stuur vasthoudt om duurzame oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen waar onze wereld voor staat? Hoe slagen we erin om op basis van beleidsplannen ook structurele verandering in gang te zetten? Hoe kunnen we de grote uitdagingen benutten om een systeemverandering in gang zetten? Hoe bouwen gericht verouderde structuren af? Hoe maak je ruimtelijke transities rechtvaardig en liefst ook een beetje leuk voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat goede voorbeelden gemeengoed worden? En wat betekent dit voor ons vakgebied?

Lees het paper hier.