Hilde Blank bij Schieoever safari Delft

Op 17 juni staat het Kwaliteitsteam Schieoevers Noord (Hilde Blank BVR, Albert Herder Studio Ninedots en Floris van der Zee BURA) bij een grote maquette van het gebied. Iedereen die nieuwsgierig is om te zien hoe er gewerkt wordt aan deze grote transformatieopgave naar Maakstad Delft is van harte welkom.